คำศัพท์ : flow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flow (ฟโล)

เป็นวง ไพเราะ

น้ำขึ้น

สาย