คำศัพท์ : flop

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flop (ฟล็อพ)

ดิ้น กระโดด

เหลวไหล

เสียงดังปับ

โงนเงน