คำศัพท์ : flit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flit (ฟลิท)

บินวับไป ผ่านไปโดยรวดเร็ว