คำศัพท์ : flip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flip (ฟลิพ)

เครื่องดื่มฟลิพหยิก(แก้ม)

ดีด(นิ้ว

เหรียญ)

กระตุก(พัด

แส้)