คำศัพท์ : flex

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flex (ฟเล็คซ)

โค้ง สายอ่อน