คำศัพท์ : flay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flay (ฟเล)

ด่าว่า ถลกหนัง

ปอกลอก