คำศัพท์ : flaw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flaw (ฟลอ)

ช่องโหว่