คำศัพท์ : flag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
flag (ฟแล็ก)

กระเบื้องหน้าวัว (ความพยายาม) เนือยลง

เหี่ยวยาน

โบกธง

ป้าย