คำศัพท์ : fizz

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fizz (ฟิส)

เครื่องดื่มที่เป็นฟอง ไหม้เสียงฟู่ๆ