คำศัพท์ : fix

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fix (ฟิคซ)

ป้าย (ความผิด) กำหนด

ยึด

เล่นงาน

ฐานะที่ลำบาก

จัดการ