fit หมายถึง อาการเป็นลม ปรับ บรรจุ คู่ควร ประกอบ สบาย ลงกับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ fit แปลว่า อาการเป็นลม ปรับ บรรจุ คู่ควร ประกอบ สบาย ลงกับ หมายถึง อาการเป็นลม ปรับ บรรจุ คู่ควร ประกอบ สบาย ลงกับ fit อ่านว่า (ฟิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fit (ฟิท)

อาการเป็นลม ปรับ

บรรจุ

คู่ควร

ประกอบ

สบาย

ลงกับ