คำศัพท์ : fist

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fist (ฟิซท)

มือ กำปั้น