คำศัพท์ : firm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
firm (เฟิม)

บริษัท มั่นคง