คำศัพท์ : fin

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fin (ฟิน)

ครีบโลหะ