คำศัพท์ : film

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
film (ฟิลม)

ถ่ายภาพยนตร์ ฟิล์มถ่ายรูป

ทำเป็นภาพยนตร์

ฝ้า