คำศัพท์ : fill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fill (ฟิล)

สวม บรรจุอยู่เต็ม

แท้

พอใจ

ตื้นเขิน

(ใบเรือ) โป่ง

ถม (บ่อ)