คำศัพท์ : file

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
file (ไฟล)

แถวเรียงหนึ่ง ปึกเอกสาร

ลวดสำหรับร้อยเอกสาร

เก็บเข้าแผง

ตะไบ