file หมายถึง แถวเรียงหนึ่ง ปึกเอกสาร ลวดสำหรับร้อยเอกสาร เก็บเข้าแผง ตะไบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ file แปลว่า แถวเรียงหนึ่ง ปึกเอกสาร ลวดสำหรับร้อยเอกสาร เก็บเข้าแผง ตะไบ หมายถึง แถวเรียงหนึ่ง ปึกเอกสาร ลวดสำหรับร้อยเอกสาร เก็บเข้าแผง ตะไบ file อ่านว่า (ไฟล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
file (ไฟล)

แถวเรียงหนึ่ง ปึกเอกสาร

ลวดสำหรับร้อยเอกสาร

เก็บเข้าแผง

ตะไบ