คำศัพท์ : few

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
few (ฟยู)

น้อย