คำศัพท์ : felt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
felt (เฟ็ลท)

สักหลาดเฟ็ลท เห็นใจ

คลำ

สำรวจ (ภูมิประเทศ)

สัมผัส

ทาบทาม