คำศัพท์ : fell

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fell (เฟ็ล)

การล้ม บังเอิญตกไปอยู่

เกิด (บันดาลโทสะ

หลงรัก)

(วัน) ตรงกัน