คำศัพท์ : fed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fed (เฟ็ด)

ส่งลูกฟุตบอล ให้อาหาร

การเลี้ยงกัน

การกินอาหาร

ป้อน