คำศัพท์ : feat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
feat (ฟีท)

การกระทำ