คำศัพท์ : fawn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Fawn (ฟอน)

สีเทาแกมเหลือง ลูกกวาง

กระดิกหาง