คำศัพท์ : fat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fat (แฟ็ท)

มีน้ำมันมาก ชนิดดี

อ้วน

ปรัน

สมบูรณ์