คำศัพท์ : fast

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fast (ฟัซท)

พิธีอดอาหาร ลั่น (กุญแจ)

ยึดเป็นที่หวัง

ทำให้แน่น

ไว

เย็บ