คำศัพท์ : farm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
farm (ฟาม)

ที่ทำการเลี้ยงสัตว์ ผูกขาด

ทำนา