คำศัพท์ : far

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
far (ฟา)

ไกล มาก

นาน