คำศัพท์ : fan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fan (แฟ็น)

สิ่งใดๆ ที่แผ่เหมือนพัด กระพือ

คนบ้า (หนัง

ฟุตบอล

วิทยุ)