คำศัพท์ : fair

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fair (แฟ)

การประกวด สวย

สีทอง

เรียบร้อย

ดีพอใช้

อ่อนหวาน

ยุติธรรม