คำศัพท์ : fag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fag (แฟ็ก)

ขี้ข้า หมดกำลัง

(เชือก) ลุ่ย

บุหรี่