fag หมายถึง ขี้ข้า หมดกำลัง (เชือก) ลุ่ย บุหรี่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ fag แปลว่า ขี้ข้า หมดกำลัง (เชือก) ลุ่ย บุหรี่ หมายถึง ขี้ข้า หมดกำลัง (เชือก) ลุ่ย บุหรี่ fag อ่านว่า (แฟ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fag (แฟ็ก)

ขี้ข้า หมดกำลัง

(เชือก) ลุ่ย

บุหรี่