คำศัพท์ : fade

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fade (เฝด)

(สี) ตก เลือน

เหี่ยว