คำศัพท์ : eye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eye (ไอ)

ห่วง สายตา