คำศัพท์ : exult

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exult (เอ็กสัลท-)

ปราโมทย์