คำศัพท์ : exude

(ถูกค้นหาทั้งหมด 42 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exude (เอ็กสยูด-)

ไหลซึมออกมา