คำศัพท์ : exit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exit (เอก-สิท)

ออกไปจากเวที สิทธิออก

ออกไปจากเวที

สิทธิออก