คำศัพท์ : exile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exile (เอก-ไสล)

เนรเทศ คนพลัดบ้านพลัดเมือง