คำศัพท์ : exam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exam (เอ็กแสม-)

สอบ