คำศัพท์ : evoke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
evoke (อิโฝค-)

ขอ