คำศัพท์ : evict

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
evict (อิฝีคท-)

ไล่ (ผู้เช่า) ออกไปจากบ้าน