คำศัพท์ : ever

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ever (เอฝ-เออะ)

ชั่วนิรันดร เดิม