คำศัพท์ : eve

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eve (อีฝ)

วันก่อนทำพิธี เวลาจวนจะถึง

เวลาเย็น

(อิฝ) อิฝ