คำศัพท์ : ergo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ergo (เออ-โก)

เพราะฉะนั้น