คำศัพท์ : epee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
epee (เอะเพ-)

ดาบปลายแหลม