คำศัพท์ : eon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eon (อี-อ็อน)

ระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี