คำศัพท์ : envy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
envy (เอน-ฝิ)

อิจฉา