คำศัพท์ : enjoy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
enjoy (เอ็น-จอย)

ได้รับ (ความไว้วางใน ความนับถือ)

ได้รับความพอใจจาก

ชอบ