คำศัพท์ : end

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
end (เอ็นด)

ประโยชน์ ทำลาย

ลง

ความหายนะ