คำศัพท์ : en

(ถูกค้นหาทั้งหมด 132 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
en (อัง)

อยู่ในสภาพ