คำศัพท์ : empty

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
empty (เอม-ทิ)

ทำให้ว่าง วิด

ไม่มีคนอยู่

ท้องว่าง

ปราศจากแก่นสาร