คำศัพท์ : emit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
emit (อิมีท-)

เปล่ง